TÜV Rheinland Blog - Insights from Asia and Africa
Bài viết mới nhất

Luật REACH - Định nghĩa Chất, Chế phẩm, Vật phẩm & Cách sử dụng phương pháp tiếp cận rủi ro để đảm bảo tuân thủ

Văn bản hướng dẫn mới về vấn đề định nghĩa và xác định các chất có trong vật phẩm theo quy định luật REACH (Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế sử dụng hóa chất) của Cơ quan Hóa chất châu Âu ...
Đọc thêm 

Đề án thử nghiệm giúp xác định mức độ tuân thủ của các nhà cung ứng vật phẩm theo luật REACH

Hiện nay, khó lòng xác định được mức độ tuân thủ của các nhà cung ứng vật phẩm. Diễn đàn trao đổi thông tin về thực thi luật đã khởi động một đề án thử nghiệm để góp phần loại trừ vấn đề này. Mục ...
Đọc thêm 

Ứng dụng Xanh vào các Tiêu chuẩn An toàn

Thế giới đang xanh hóa! Vài năm qua các doanh nghiệp không ngừng nỗ lực xanh hóa phương thức hoạt động của mình, đặc biệt là các quy trình sản xuất. Tuân thủ chỉ thị RoHS (Hạn chế các chất độc hại), ...
Đọc thêm 

Hướng dẫn mới về việc hạn chế Chì theo REACH

"Hướng dẫn về phạm vi của Khoản 63 (phần 7-10) của Phụ lục XVII REACH về: Chì và các hợp chất của Chì trong vật phẩm mà trẻ em có thể ngậm" vừa được giới thiệu.
Đọc thêm 

EN 50581 là gì?

EN 50581 là tài liệu hướng dẫn kỹ thuật theo RoHS và xác định những gì phải được chứa trong các tập tin kỹ thuật theo RoHS.
Đọc thêm 

Bài viết theo chủ đề

View More