TÜV Rheinland Blog - Insights from Asia and Africa

Đề án thử nghiệm giúp xác định mức độ tuân thủ của các nhà cung ứng vật phẩm theo luật REACH

Được đăng bởi TÜV Rheinland Việt Nam ngày 17/10/18 11:00
Hiện nay, khó lòng xác định được mức độ tuân thủ của các nhà cung ứng vật phẩm. Diễn đàn trao đổi thông tin về thực thi luật đã khởi động một đề án thử nghiệm để góp phần loại trừ vấn đề này. Mục đích của đề án thử nghiệm là nâng cao nhận thức của nhà nhập khẩu về các nghĩa vụ pháp lý, từ đó nâng cao mức độ tuân thủ của nhà sản xuất theo các Điều 7 và 33 của quy định REACH (Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế sử dụng hóa chất)

 

Cơ sở nền tảng của đề án thử nghiệm

Hiện nay, khó lòng xác định được mức độ tuân thủ của các nhà cung ứng vật phẩm. Vì thế, Diễn đàn trao đổi thông tin về thực thi luật đã khởi động một đề án thử nghiệm để góp phần loại trừ vấn đề này. Mục đích của đề án thử nghiệm là nâng cao nhận thức của nhà nhập khẩu về các nghĩa vụ pháp lý, từ đó nâng cao mức độ tuân thủ của nhà sản xuất theo các Điều 7 và 33 của quy định REACH. Đề án nhắm đến việc xác định rõ các lý do không tuân thủ và thiết lập các phương pháp cưỡng chế thi hành hiệu quả trong tương lai. Đề án đã bắt đầu từ tháng 10 năm 2017 và vận hành cho đến cuối tháng 06 năm 2018. Dự kiến báo cáo kết quả sẽ được đưa ra vào cuối tháng 11 năm 2018.

 

shutterstock_145005193 

 

Các loại vật phẩm ảnh hưởng theo luật REACH

Theo Điều 7 của luật REACH các hóa chất có nguy cơ cao (SVHCs) trong các vật phẩm bắt buộc phải được thông báo cho Ủy ban Hóa chất châu Âu (ECHA) nếu như một chất thuộc nhóm này vượt quá 0.1% w/w (phần trăm khối lượng trên khối lượng) trong một vật phẩm, và vượt quá 01 tấn/năm đối với mỗi nhà sản xuất.

Điều 33 của luật REACH quy định nhiệm vụ truyền đạt thông tin về các loại hóa chất trong những vật phẩm nếu như một hóa chất thuộc nhóm SVHCs vượt quá 0.1% w/w. Điều 33 cũng quy định như sau:

Bất cứ nhà cung ứng nào cung cấp một vật phẩm có chứa một chất với nồng độ cao hơn 0.1% w/w nằm trong phạm vi của Điều 57 và được xác định theo Điều 59 (1) phải cung cấp đầy đủ thông tin (tối thiểu là tên của chất) trong thành phần cấu tạo của vật phẩm theo hiểu biết của nhà cung ứng để để đảm bảo việc sử dụng vật phẩm một cách an toàn.

Khi có yêu cầu của người tiêu dùng, bất cứ nhà cung ứng của vật phẩm nào có chứa một chất, với nồng độ cao hơn 0.1% w/w nằm trong phạm vi của Điều 57 và được xác định theo Điều 59 (1), phải cung cấp cho người tiêu dùng đầy đủ mọi thông tin (bao gồm tối thiểu là tên của chất) theo hiểu biết của nhà cung ứng, để đảm bảo việc sử dụng vật phẩm một cách an toàn.

Các thông tin có liên quan phải được cung cấp miễn phí trong vòng 45 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu.

 

Tìm hiểu quy định REACH 

 

Các chất nằm trong mục tiêu kiểm soát

Các mặt hàng tiêu dùng có thể bị kiểm tra bao gồm sản phẩm điện, vật liệu xây dựng và đồ nội thất. Trong để án này, các chất nằm trong mục tiêu cần kiểm soát bao gồm:

  • Chất chống cháy từ hợp chất brom (BFRs);
  • Chất chống cháy từ hợp chất phốt-pho (PFRs);
  • Paraffin clo hoá chuỗi ngắn (SCCP)
  • Chất hóa dẻo Phthalates
  • Các dung môi phân cực Aprotic
  • Các hợp chất Flo hữu cơ
  • Các chất ổn định gốc Phenol

 

TÜV Rheinland có thể hỗ trợ gì cho doanh nghiệp?

Đừng để bị quy kết là không tuân thủ khi sản phẩm của doanh nghiệp đã xuất hiện trên thị trường. Quá trình kiểm soát chặt chẽ đòi hỏi thu thập thông tin từ các nhà cung ứng, tiến hành thử nghiệm và kiểm tra trên các vật liệu có nguy cơ cao và từ các nhà cung ứng tiềm ẩn rủi ro cao.

Để biết thêm thông tin, hãy trao đổi với các chuyên gia của TÜV Rheinland ngay hôm nay!

 

Liên hệ 

 

Chủ đề: An toàn, REACH/RoHS