TÜV Rheinland Blog - Insights from Asia and Africa

EN 50581 là gì?

Được đăng bởi TÜV Rheinland Việt Nam ngày 19/09/16 10:00

EN 50581 là tài liệu hướng dẫn kỹ thuật theo RoHS và xác định những gì phải được chứa trong các tập tin kỹ thuật theo RoHS.

IMG_4438.jpg

Trong mục 4.3.1, công ty phải thực hiện:

  • Xác định thông tin cần thiết
  • Thu thập thông tin
  • Đánh giá thông tin (xem xét về chất lượng và độ tin cậy)
  • Đảm bảo các tài liệu kỹ thuật còn hiệu lực

Về cơ bản, các tài liệu kỹ thuật phải có một mô tả chung về sản phẩm, tài liệu cho các nguyên vật liệu, phụ kiện hoặc các phần lắp ráp nhỏ và thông tin cho thấy mối quan hệ giữa các tài liệu doanh nghiệp đang có và các bộ phận đặt trong sản phẩm. Công ty cũng cần phải liệt kê các tiêu chuẩn áp dụng.

Một số tài liệu được sử dụng để đánh giá việc tuân thủ yêu cầu như tờ khai của nhà cung cấp, các thoả thuận trong hợp đồng, tờ khai nguyên liệu và kết quả thử nghiệm phân tích. Về cơ bản doanh nghiệp cần phải thu thập tất cả các thông tin, giấy tờ cần thiết cũng như tờ khai của nhà cung cấp, tuy nhiên, nếu thấy có bất kỳ thiếu sót, nguy cơ hay quan ngại gì, doanh nghiệp cần gửi mẫu đi kiểm tra phân tích.

EN 50581 cung cấp các thông tin cơ bản và chi tiết hướng dẫn việc thu thập tài liệu kỹ thuật, phân loại và đánh giá rủi ro, cũng như hướng dẫn việc kiểm soát, cập nhật để chắc chắn sản phẩm luôn phù hợp với các yêu cầu mới.

 

Hãy tiếp tục truy cập vào blog của TÜV Rheinland Việt Nam để cập nhật những tin tức và xu thế mới nhất trong các ngành công nghiệp ở Việt Nam và trên toàn cầu.

 

Chủ đề: REACH/RoHS