TÜV Rheinland Blog - Insights from Asia and Africa

Hướng dẫn mới về việc hạn chế Chì theo REACH

Được đăng bởi TÜV Rheinland Việt Nam ngày 10/10/16 09:00

"Hướng dẫn về phạm vi của Khoản 63 (phần 7-10) của Phụ lục XVII REACH về: Chì và các hợp chất của Chì trong vật phẩm mà trẻ em có thể ngậm" vừa được giới thiệu.

professor.jpg

Tại sao hướng dẫn này được giới thiệu?

Mục tiêu của hướng dẫn này là đảm bảo nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối, người sử dụng và cơ quan quản lý hiểu đúng và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu.

Hướng dẫn này nhắm đến các sản phẩm đáp ứng tất cả 3 điều kiện sau đây:

(a) được cung cấp cho cộng đồng có chứa chì hoặc hợp chất chì ở hàm lượng, qui về dạng kim loại, bằng hoặc lớn hơn 0,05% của trọng lượng ;

(b) có thể được đặt trong miệng của trẻ nhỏ trong điều kiện sử dụng bình thường hoặc trong điều kiện sử dụng có thể dự đoán được;

(c) không được bao phủ bởi chất cản trở sự thôi nhiễm chì.

Bài viết này này sẽ cung cấp một sơ đồ về các bước để đánh giá xem liệu các mặt hàng nằm trong phạm vi của các hạn chế (phần 7-10 của mục 63 của Phụ lục XVII) hay không.

2016_P01_New_Guideline_for_Lead_Restriction_under_REACH_VN_Table.jpg

Nguồn:

"Hướng dẫn về phạm vi của Khoản 63 (đoạn 7-10) của Phụ lục XVII REACH về: Chì và các hợp chất của Chì trong vật phẩm mà trẻ em có thể ngậm"

 

Chủ đề: REACH/RoHS