TÜV Rheinland Blog - Insights from Asia and Africa

Sự khác nhau về quản lý của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) và Liên minh châu Âu

Được đăng bởi TÜV Rheinland Việt Nam ngày 12/09/16 11:36

Có những khác biệt đáng kể giữa hệ thống của các quốc gia về kiểm soát sự an toàn của vật liệu tiếp xúc thực phẩm và vật phẩm. Vì vậy, chúng ta hãy có một cái nhìn sâu hơn về các quy định này của Mỹ và Liên minh châu Âu.

 TUEVRL-62101low.jpg

Cơ quan kiểm soát

Tại Mỹ, các vật liệu tiếp xúc thực phẩm và vật phẩm được quản lý bởi Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA). Thông qua các chương CFR cụ thể, hướng dẫn chính sách và công nhận an toàn (GRAS - Generally Recognized as Safe), cơ quan này đang thiết lập các tiêu chuẩn cho vật liệu, an toàn khi tiếp xúc với thực phẩm. Ngoài các quy định liên bang, từng bang cũng có thể phát hành các quy định riêng ví dụ như hiện nay đang tập trung vào Bisphenol A. Khi so sánh, tình hình ở Liên minh châu Âu có vẻ hơi phức tạp hơn. Nói chung, Ủy ban châu Âu sở hữu quyền quản lý các quy định liên quan đến vật liệu tiếp xúc thực phẩm trong phạm vi EU và đã quy định cho một số vật liệu như nhựa, gốm sứ hoặc chất cụ thể. Các nước thành viên EU có nghĩa vụ tuân theo các quy định chung, nhưng có thể có yêu cầu riêng của quốc gia. Ngoài ra, đối với những vật liệu không được quy định bởi EU, các nước thành viên có thể ban hành quy định quốc gia, và tất nhiên, có nhiều khả năng khác nhau. Trong tình huống vật liệu lưu thông ở một quốc gia không áp dụng quy định của EU hoặc quy định quốc gia thì có thể tham chiều theo các quy định của Hội đồng châu Âu. Đây được xem là tuân thủ yêu cầu tối thiểu.

Bắt buộc

Sự khác biệt cũng có thể được xem xét về khả năng thực thi. FDA yêu cầu rằng cả bao bì thực phẩm và đồ gia dụng đều không chứa chất nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Do nguồn lực hạn chế, quy định này chỉ chủ yếu được thực thi về bao bì thực phẩm. Tại châu Âu, quy định pháp luật  áp dụng cho bao bì thực phẩm và đồ gia dụng là như nhau.

Đánh giá tuân thủ

Cả Mỹ và châu Âu đều sử dụng kết hợp danh sách các chất được phép sản xuất và thử nghiệm vật liệu / sản phẩm thực tế. Thị trường Mỹ tập trung thử nghiệm trên các nguyên liệu riêng lẻ, trong khi châu Âu tập trung vào các sản phẩm cuối cùng. Đối với hầu hết các vật liệu, quy định về tiếp xúc với thực phẩm của EU yêu cầu mô phỏng cách tiếp xúc thực phẩm thực tế bằng cách cung cấp một danh sách các mô phỏng thực phẩm và lựa chọn kết hợp nhiệt độ / thời gian. FDA sẽ sử dụng phương pháp tiếp cận khác nhau đối với vật liệu tiếp xúc thực phẩm khác nhau. Ví dụ: điều kiện ngâm chiết cho vật liệu polyolefines được cố định, với vật liệu như giấy hoặc các chất phủ bề mặt sản phẩm tiếp xúc với thực phẩm : cần lựa chọn  thời gian, điều kiện và nhiệt độ tiếp xúc mô phỏng phù hợp. FDA cũng yêu cầu các chỉ tiêu vật lý cho một số vật liệu tiếp xúc thực phẩm. Theo FDA, cũng có ngoại lệ, không cần phải thử nghiệm đối với số một vật liệu cụ thể đã qua đánh giá là “Vật liệu an toàn”. Châu Âu không có miễn trừ.

 

Hãy tiếp tục truy cập vào blog của TÜV Rheinland Việt Nam để cập nhật những tin tức và xu thế mới nhất trong các ngành công nghiệp ở Việt Nam và trên toàn cầu.

 

Chủ đề: Tiếp xúc với thực phẩm