TÜV Rheinland Blog - Insights from Asia and Africa

Tuân thủ luật FDA có đồng nghĩa với tuân thủ các luật quốc tế khác?

Được đăng bởi TÜV Rheinland Việt Nam ngày 28/11/16 09:00

Khi nói đến các vật liệu và đồ dùng tiếp xúc với thực phẩm, nhiều quốc gia đã phát triển hệ thống kiểm soát riêng của mình để kiểm soát an toàn và tránh thôi nhiễm vào thực phẩm.

Những hệ thống này đã phát triển khác nhau theo từng thời kỳ và quan điểm từ nhiều góc độ khác nhau liên quan đến các yêu cầu về phạm vi, nguyên tắc, và thử nghiệm. Luật về tiếp xúc thực phẩm tại Mỹ, Châu Âu và một số nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc là ví dụ về những luật phổ biến nhất và thường được áp dụng.

Khi xem xét cụ thể có thể nhận ra phạm vi áp dụng là khác nhau. Ví dụ, FDA của Mỹ nhấn mạnh việc áp dụng trên vật liệu bao bì thực phẩm, trong khi luật của châu Âu áp dụng với cả bao bì thực phẩm và đồ gia dụng. Trong khi các quy định của châu Âu và Mỹ tập trung chủ yếu vào vật liệu, nhiều luật của châu Á về tiếp xúc với thực phẩm có những chương nêu rõ về các loại sản phẩm cụ thể. Ví dụ, lon kim loại tại Nhật Bản hoặc đũa dùng một lần ở Trung Quốc.

Sự khác biệt trong cách tiếp cận quản lý cũng có thể dẫn đến những quy định khác nhau giữa các loại vật liệu. Ví dụ, các phương pháp thử đối với vật liệu gốm xúc với thực phẩm, gần như giống nhau trong tất cả các tiêu chuẩn quốc gia, chỉ khác nhau về giới hạn. Tuy nhiên, các vật liệu như nhựa hoặc kim loại, có thể được quy định khác nhau tại các quốc gia khác nhau. Theo luật của Châu Âu, vật liệu nhựa chỉ phải kiểm tra sự thôi nhiễm. Trong khi đó, theo quy định của FDA Mỹ, vật liệu nhựa có thể phải kiểm tra theo nhiều yêu cầu khác nhau, từ việc chiết xuất trong những điều kiện cố định đến kiểm tra sự thôi nhiễm dư lượng monomer. Có nhiều loại thép không gỉ thường được xem là an toàn theo yêu cầu của Mỹ, nhưng cần phải đáp ứng các yêu cầu về thành phần cố định theo quy định của Pháp và cần phải được kiểm tra sự phát tán các kim loại nặng theo tiêu chuẩn GB của Trung Quốc.

Tóm lại, vật liệu tiếp xúc với thực phẩm tuân thủ theo quy định của FDA không có nghĩa là tuân thủ ở mức độ toàn cầu. Tuân thủ theo FDA có thể bao gồm yêu cầu của một số quốc gia cụ thể trong những trường hợp nhất định, nhưng phải xem xét từng trường hợp cụ thể và thị trường nhập khẩu, cũng như các sản phẩm và vật liệu có khả năng tiếp xúc với thực phẩm.

TUV Rheinland hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định này. Dựa trên những thông tin được cung cấp, chúng tôi xây dựng các chương trình thử nghiệm theo yêu cầu cụ thể của mỗi quốc gia, xác định những quy định bị trùng lặp và chúng tôi giúp doanh nghiệp chắc chắn rằng đã thực hiện đầy đủ tất cả các thử nghiệm tương ứng cho từng thị trường mà không phải lãng phí vì thử nghiệm dư thừa.

 Liên hệ

Chủ đề: Tiếp xúc với thực phẩm