TÜV Rheinland Blog - Insights from Asia and Africa

Những điều cần biết về Tiêu chuẩn IEC 62368-1

Được đăng bởi TÜV Rheinland Việt Nam ngày 26/12/17 08:50

30 năm về trước, phân biệt một sản phẩm nghe/nhìn (AV) và một máy vi tính (IT) là điều khá dễ dàng. Một trường trung học có thể có một Câu lạc bộ Nghe Nhìn và một Câu lạc bộ Vi tính. Ngày nay, con cái của chúng ta có thể chẳng biết gì về các câu lạc bộ như thế (và chúng sẽ bật cười khi xem các ảnh chụp trong tập kỷ yếu học đường của chúng ta).

Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế

62368_venn_diagram-1.jpgỦy ban kỹ thuật điện quốc tế, một trong số các tổ chức soạn thảo tiêu chuẩn lâu đời nhất trên thế giới, đã thành lập Ủy ban kỹ thuật (TC), bao gồm rất nhiều chuyên gia, học giả và chuyên viên chính phủ đang làm việc ở các lĩnh vực khác nhau.

Ủy ban kỹ thuật có trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn để IEC phê duyệt và áp dụng trên toàn thế giới

 

 

 

Ủy ban kỹ thuật 108 của Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC TC 108)

Ủy ban kỹ thuật 108 của Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC TC 108) chịu trách nhiệm đối với các tiêu chuẩn có liên quan đến “Độ an toàn của các thiết bị điện tử trong lĩnh vực nghe/nhìn, công nghệ thông tin và truyền thông.” Vài năm trước, Ủy ban kỹ thuật 108 đã xây dựng một tiêu chuẩn mới có khả năng sẽ thay thế (không phải điều chỉnh) Tiêu chuẩn IEC 60065 và Tiêu chuẩn IEC 60950-1.

Tiêu chuẩn IEC 62368

Bởi lẽ ranh giới giữa các thiết bị nghe nhìn “truyền thống” và các trang thiết bị công nghệ thông tin (IT) đã trở nên mờ nhạt, Ủy ban đã xác định rằng một tiêu chuẩn mới “dựa trên yếu tố nguy hại” cần phải bao gồm cả hai lĩnh vực thiết bị điện tử và thiết bị công nghệ thông tin, truyền thông. Kết quả là sự ra đời của Tiêu chuẩn IEC 62368-1, Các thiết bị nghe/nhìn, công nghệ thông tin và truyền thông – Phần 1: Các Yêu cầu về an toàn.

Điều quan trọng là chúng ta cần phải hiểu rằng Tiêu chuẩn IEC 62368-1 là một tiêu chuẩn mới:

  • Các tùy chọn mới được cho phép áp dụng khi đánh giá sản phẩm, và
  • Một số định nghĩa và yêu cầu quy định cũ đã được thay đổi hoặc loại bỏ.

Ngay từ đầu, ủy ban kỹ thuật đã có ý định sử dụng Tiêu chuẩn IEC 62368-1 để đạt được một giải pháp hài hòa. Theo dự kiến, tiêu chuẩn này:

  • Hướng tới việc thực hiện nhiều hơn trong khi vẫn cho phép các cấu trúc đã biết nếu chứng minh được sự an toàn (ví dụ như áp dụng Tiêu chuẩn IEC 60065 và/hay Tiêu chuẩn IEC 60950-1).
  • Có sự độc lập về mặt công nghệ (trong phạm vi cho phép), và cho phép tự do thiết kế với mức độ cao hơn.
  • Có khả năng áp dụng đối với các sản phẩm điện tử đã biết trong phạm vi rộng hơn, nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa các công nghệ mới vào thị trường toàn cầu.

Mục đích cuối cùng là thiết kế và sản xuất ra các sản phẩm an toàn. Do có phạm vi áp dụng rộng như thế, tiêu chuẩn mới cần ổn định, dễ hiểu và thân thiện với người sử dụng. Tiêu chuẩn mới được thiết kế dựa trên việc chú trọng đến yếu tố nguy hại và việc thực hiện, tập trung nhiều hơn vào công tác đánh giá an toàn của một sản phẩm ngay trong giai đoạn thiết kế. Có bốn thay đổi quan trọng so với các loại tiêu chuẩn trước đó.

Giới hạn nguy hiểm về năng lượng

Trước đây, một thiết bị được đánh giá bằng cách xem xét khả năng con người bị tổn thương do điện giật, thường là khi nối hai bộ phận có điện đang hoạt động. Sau khi Ủy ban kỹ thuật nghiên cứu vấn đề này nhiều lần, yêu cầu quy định về mối nguy hiểm về năng lượng đã được loại bỏ khỏi Tiêu chuẩn IEC 62368-1.

Nguy hiểm cơ khí

Hiện tại, các bộ phận chuyển động nguy hiểm có thể được xác định dễ dàng thông qua ba cấp độ:

  • Cấp độ MS1 là nguy hiểm cơ khí không gây đau đớn hay thương tổn.
  • Cấp độ MS2 là nguy hiểm cơ khí không gây ra thương tổn nhưng có thể gây ra đau đớn, (ví dụ các vị trí dễ mắc kẹt hay các cạnh sắc)
  • Cấp độ MS3 là nguy hiểm cơ khí có thể gây ra tổn thương đến mức cần phải có sự quan tâm về mặt y tế.

Linh kiện

Để tạo điều kiện cho giai đoạn chuyển tiếp suôn sẻ giữa tiêu chuẩn mới và những tiêu chuẩn liên quan, các linh kiện và cụm lắp ráp tuân theo Tiêu chuẩn IEC 60950-1 hay Tiêu chuẩn IEC 60065 được chấp nhận mà không cần phải xem xét thêm. Điều này chỉ áp dụng trong giai đoạn chuyển tiếp và sẽ được loại trừ dần trong tương lai.

Sửa đổi giới hạn nhiệt độ tiếp xúc

Một thay đổi quan trọng khác chính là giới hạn nhiệt độ tiếp xúc. Hiện tại, giới hạn này biến đổi theo khả năng tiếp xúc của linh kiện và thời gian tiếp xúc dự kiến với thân thể người. Ngoài ra, các giới hạn này được xác định (và được thử nghiệm) dựa trên nhiệt độ xung quanh tiêu chuẩn là 25oC thay vì dựa trên nhiệt độ xung quanh theo đánh giá của nhà sản xuất.

Tóm tắt

Ngày áp dụng tiêu chuẩn an toàn mới IEC 62368-1: Phiên bản thứ hai là 20/ 06/ 2019. Tiêu chuẩn UL/CSA 62368-1 đã được phê chuẩn tại Bắc Mỹ và ngày có hiệu lực thi hành cũng tương tự như ở Liên minh châu Âu. Ngoài ra, Phiên bản thứ ba của Tiêu chuẩn IEC 62368-1 hiện cũng đang trong giai đoạn xem xét cập nhật và dự kiến sẽ được công bố vào giữa năm 2018. TÜV Rheinland. sẽ thông tin thêm về quá trình cập nhật này.

 

Liên hệ ngay