TÜV Rheinland Blog - Insights from Asia and Africa

Tiêu chuẩn ISO 45001: Tiêu chuẩn mới về Quản lý Sức khỏe & An toàn Nghề nghiệp

Được đăng bởi TÜV Rheinland Việt Nam ngày 05/09/18 10:00

Tiêu chuẩn mới ISO 45001 dự kiến sẽ đáp ứng được những kỳ vọng ngày càng tăng trong lĩnh vực quản lý sức khỏe & an toàn nghề nghiệp. Sau khi công bố Bản thảo Tiêu chuẩn Quốc tế cuối cùng (FDIS) cuối tháng 11 năm 2017, tiêu chuẩn này đã được công bố vào ngày 12 tháng 03 năm 2018. Các doanh nghiệp đã có giấy chứng nhận OHSAS 18001 hoặc đang trong quá trình chứng nhận hệ thống quản lý sức khỏe & an toàn nghề nghiệp theo ISO 45001 cần phải điều chỉnh những gì và/hoặc phải tuân thủ những gì?

 

Vì sao hình thành tiêu chuẩn mới ISO 45001?

Bảo vệ sức khỏe & an toàn nghề nghiệp đang trở nên ngày càng quan trọng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Trước đó, cơ sở để hình thành và duy trì một hệ thống quản lý sức khỏe & an toàn nghề nghiệp được công nhận quốc tế là tiêu chuẩn BS OHSAS 18001 của Anh cùng với nguyên tắc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn OHSAS 18002.

Để xây dựng tiêu chuẩn sức khỏe & an toàn nghề nghiệp có hiệu lực trên phạm vi quốc tế, tiêu chuẩn mới ISO 45001 về quản lý sức khỏe & an toàn nghề nghiệp đã được phát triển bởi nhóm công tác ISO/PC 283 kể từ giữa năm 2013. Bản sơ thảo Tiêu chuẩn Quốc tế (DIS) ISO 45001 được đưa ra vào tháng 02 năm 2016 nhưng đã không được thông quavới gần 3.000 nhận xét dành cho bản thảo này. Lần bỏ phiếu kín đối với phiên bản bản thảo thứ hai của Tiêu chuẩn ISO 45001 tại Ủy ban các Tiêu chuẩn Quốc tế sau đó đã nhận được đa số ¾ phiếu thuận theo quy định.

Vì vậy, việc công bố tiêu chuẩn quốc tế về quản lý sức khỏe & an toàn nghề nghiệp đã được đảm bảo. Tháng 09 năm 2017, ủy ban quốc tế về các tiêu chuẩn đã xem xét kết quả bỏ phiếu trước khi đưa ra Bản thảo cuối cùng của tiêu chuẩn vào cuối tháng 11 năm 2017. Tiêu chuẩn đã được chính thức công bố vào ngày 12 tháng 03 năm 2018.

 

TRV_Blog_ISO 45001_01

 

Thay thế tiêu chuẩn OHSAS 18001

Với lần công bố vào ngày 18 tháng 01 năm 2018, Hồ sơ Bắt buộc số 21:2018 của Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) mang tiêu đề: Các Yêu cầu Quy định đối với Quá trình Chuyển tiếp sang Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 từ Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, tiêu chuẩn mới ISO 45001 được xác nhận là sẽ thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001 trước đó. Các doanh nghiệp được dành một khoảng thời gian chuyển tiếp kéo dài ba năm, bắt đầu từ ngày công bố tiêu chuẩn cho đến tháng 03 năm 2021, vì vậy đây là thời gian tốt nhất để doanh nghiệp bắt đầu làm quen với các yêu cầu quy định của Tiêu chuẩn ISO 45001.

 

Tóm tắt tiêu chuẩn mới ISO 45001

Giống như Tiêu chuẩn BS OHSAS 18001, tiêu chuẩn mới ISO 45001 được thiết lập dựa trên mô hình ‘Hoạch định, Thực hiện, Kiểm tra, Hành động’ (PDCA). Cũng giống như các tiêu chuẩn khác, tiêu chuẩn ISO 45001 phù hợp với “Cơ cấu cao cấp” (cơ cấu, các mô-đun và định nghĩa được tiêu chuẩn hóa), vì thế tạo điều kiện dễ dàng cho quá trình tích hợp với các hệ thống quản lý đã từng được thực hiện theo các tiêu chuẩn khác nhau.

Tầm quan trọng của bối cảnh doanh nghiệp cũng được xem xét đến. Các yêu cầu về quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp và định hướng phát triển liên tục được đưa lên hàng đầu như là trọng tâm của một doanh nghiệp. Vì thế, các doanh nghiệp có cơ hội định hướng phát triển chiến lược của mình theo hệ thống quản lý sức khỏe & an toàn nghề nghiệp.

Tiêu chuẩn ISO 45001 cho thấy rằng các doanh nghiệp phải nhìn nhận công tác bảo vệ sức khỏe & an toàn nghề nghiệp không chỉ trong doanh nghiệp mình, mà các điều kiện làm việc cũng phải được xem xét đến đối với các nhà cung ứng và cung cấp dịch vụ.

 

Hội thảo trực tuyến: "Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 45001:2018"

 

Tiêu chuẩn hóa cấu trúc các điều khoản

Phạm vi ứng dụng của tiêu chuẩn dự kiến là có hiệu lực đối với mọi doanh nghiệp. Cấu trúc các điều khoản của Tiêu chuẩn ISO 45001 thể hiện một lợi thế quan trọng ở khía cạnh này. Tiêu chuẩn quốc tế này hướng đến tiêu chuẩn hóa ‘Cấu trúc các điều khoản’ – điều đó đảm bảo một cách định nghĩa và cấu trúc đồng nhất cho mọi hệ thống quản lý cũng như cách áp dụng thống nhất các văn bản và thuật ngữ chung.
Cấu trúc thống nhất được xem là cơ sở cho việc chứng nhận các hệ thống quản lý và giúp chúng ta hiểu được tiêu chuẩn cũng như tạo điều kiện cho việc xây dựng và chứng nhận tích hợp các hệ thống quản lý. Ví dụ: Việc tiêu chuẩn hóa ‘Cấu trúc các điều khoản’ đảm bảo tương đồng về mặt cấu trúc với các tiêu chuẩn quản lý khác như ISO 9001 dành cho chất lượng và ISO 14001 dành cho môi trường. Đây chính là điểm thuận lợi để chứng nhận tích hợp với các tiêu chuẩn quản lý khác.

 

Mục tiêu của ISO 45001

Cải tiến hoạt động bảo vệ sức khỏe & an toàn nghề nghiệp là trọng tâm của quá trình chuyển tiếp sang Tiêu chuẩn ISO 45001, từ đó theo đuổi các mục tiêu sau đây:

 • Cung cấp và hoàn thiện một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho nhân viên và các cá nhân chuyên trách khác
 • Lập hồ sơ cho một hệ thống quản lý sức khỏe & an toàn nghề nghiệp cho nhân viên và các bên hữu quan khác
 • Liên tục hoàn thiện các tổ chức thông qua mô hình PDCA
 • Bao hàm tổng thể các rủi ro về sức khỏe & an toàn nghề nghiệp
 • Quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp hiệu quả và thành công hơn
 • Quản lý sức khỏe & an toàn nghề nghiệp là yếu tố chiến lược và trách nhiệm của doanh nghiệp
 • Động viên nhân viên thông qua hoạt động tham gia và phản hồi thông tin
 • Tạo điều kiện lập hồ sơ đạo đức doanh nghiệp: an toàn và đáng tin cậy để thể hiện trước các khách hàng, nhà cung ứng, các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư dưới hình thức chứng nhận theo tiêu chuẩn

 

So sánh cơ cấu cũ và cơ cấu mới

 

TRV_Blog_ISO 45001_02

Những thay đổi chính trong ISO 45001

Để cập nhật hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn mới nhất, doanh nghiệp cần phải nhận thức được các thay đổi quan trọng nhất so với tiêu chuẩn OHSAS 18001. Những nội dung mới là gì? Những điểm nào mới đối với doanh nghiệp? Chúng tôi đã tóm tắt các chi tiết quan trọng nhất qua bảng dưới đây. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi:

 

CHƯƠNG CHỦ ĐỀ THAY ĐỔI
Phạm vi Phạm vi
 • Giảm thiểu tối đa rủi ro đồng thời tạo điều kiện để hoàn thiện công tác bảo vệ sức khỏe & an toàn nghề nghiệp
 • Xem xét bối cảnh doanh nghiệp với những kỳ vọng của nhân viên và các bên liên quan
 • Bao gồm các chương trình an sinh cho đội ngũ nhân viên
Các tham chiếu và công bố Các quy chuẩn tham chiếu Không có quy chuẩn tham chiếu
Thuật ngữ Thuật ngữ Các định nghĩa mới và thay đổi so với định nghĩa hiện hành
Bối cảnh doanh nghiệp

Bối cảnh

Các bên hữu quan

Các yêu cầu quy định mới và sự tập trung cao hơn dành cho đội ngũ nhân viên và các bên hữu quan
Quản lý

Quản lý

 • Tập trung nhiều hơn vào các quy trình làm việc
 • Phần bổ sung về quá trình tham gia của đội ngũ nhân viên (5.4)
Hoạch định

Các rủi ro / cơ hội

Hoạch định thay đổi

Tập trung cao hơn và công nhận các rủi ro

Hỗ trợ

Thông tin và Liên hệ thông tin

Nâng cao các yêu cầu quy định đối với chủ đề “nhận thức”

Bổ sung hoạt động 'liên hệ thông tin với bên ngoài’ và điều chỉnh ‘các thông tin được lập hồ sơ'

Vận hành

Vận hành

Các quy trình thuê ngoài

Mở rộng tiêu điểm và các yêu cầu quy định mới

Đánh giá hiệu quả

Các chỉ số hiệu quả thực hiện

Đánh giá công tác quản lý

Các yêu cầu quy định về rủi ro và chỉ số hiệu quả thực hiện mới và các điểm tập trung mở rộng

Cải tiến

Các trường hợp không tuân thủ

Các biện pháp khắc phục

Cải tiến

 • Mở rộng nội dung mô tả quy trình để quản lý các tình huống
 • Các nội dung mô tả rõ ràng về các biện pháp phòng ngừa không còn cần thiết nữa
 • Mở rộng các quy trình để cải tiến liên tục

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi:

 

Dịch vụ chứng nhận ISO 45001    Liên hệ ngay

 

2018_S01_Transitions_Common-Nonconformities_VI-01Whitepaper "Các điểm không phù hợp thường gặp trong quá trình chứng nhận theo các tiêu chuẩn quản lý hệ thống" cung cấp cho doanh nghiệp tóm lược các tình huống không phù hợp thường gặp nhất. Mong rằng các doanh nghiệp có thể rút kinh nghiệm khi tiến hành chuyển đổi trong thời gian chuyển tiếp sang các phiên bản tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý Chất lượng đã điều chỉnh.

Tải miễn phí tại đây!

 

 

 

 

Chủ đề: An toàn, Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp